Heading of Content

อาจารย์กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อาจารย์ประจำวิชาการ สัมมนาสุขภาพชุมชน/สุขภาพและวิถีชุมชน ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ รพ.สต.ตาเกษ

 

นายกล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์
ประวัติการศึกษา
ปศส.สาธารณสุขศาสตร์(วสส.ขอนแก่น)
วทบ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ม.รภ.อุบลฯ)
สม.สาธารณสุขศาสตร์(มสธ.)
ประวัติการทำงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์สังกัดกรมสามัญศึกษา
หัวหน้าฝ่าย สุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์ รพ.มุกดาหาร
นักวิชาการสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าพิเศษ
อาจารย์ประจำวิชา/พิเศษ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
อาจารย์พิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.รภ.
วิทยากรพิเศษ มสธ.
วิทยากรด้านวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ความภูมิใจ
รางวัลนวัตกรรมสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2549/2550/2552
ข้าราชการดีเด่น
ศิษย์เก่าสาขาสาธารณสุขชุมชนดีเ่ด่น ปี 2553 ม.ราชภัฏอุบลฯ
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับปริญญาโท ปี 2554 มสธ.
ฯลฯ

 
Heading of Content

ศูนย์ฯ รพ.สต.ตาเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 13 กม.ไปทางอุทุมพรพิสัย

 

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

สาขาวิชา  วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

Ü จบ ม.6 ,ปวช.,ปวส. ก็เรียนได้    Ü เรียนใกล้บ้าน  ใกล้ใจ

Ü เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  Ü เรียนที่ศูนย์ ษ+ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

Ü ใช้เวลาเรียนเพียง  3 ปี

Ü ค่าใช้จ่ายแสนถูก  เพียงเทอมละ 8,000 บาท      ปีละ 3 เทอม รวมเป็น 72,000 บาท (ที่อื่นประมาณ 150,000-300000 บาท)

Ü ใช้ทุนการศึกษา อบต./เทศบาล ได้ เพียง 72,000 บาท ประหยัดกว่าสาขาอื่น ประมาณ 20,000 บาท โดยมีรุ่นพี่ที่ใช้ทุน อบต.

Ü อาจารย์ประจำวิชา  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ  เป็นผู้คัดเลือกจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย

Ü อาจารย์พิเศษประจำศูนย์  ผอ.กล้าณรงค์/อ.พิเศษที่คัดแบบคุณภาพ

Ü จบแล้วได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป

Ü สามารถสอบรับราชการได้  เช่น นักพัฒนาชุมชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ

  • หลักสูตรได้รับการรับรองแล้ว
  • ล่าสุด กคศ.รับรองให้หลักสูตรของเรา  สอบบรรจุครูเอกสังคมได้ตามเงื่อนไข
  • มีรุ่นพี่สอบบรรจุรับราชการครูได้แล้ว


พิเศษสุดสำหรับ ศูนย์ รพ.สต.ตาเกษ เท่านั้น

Ü อ.พิเศษประจำศูนย์ การศึกษา ระดับปริญญาโท ขึ้นไปทุกคน

Ü ติวเตรียมตัวสอบ  ภาค ก ทั้งของ กพ.และ ท้องถิ่น ฟรี ตลอด 3 ปี ที่ศึกษา+ติวสอบ 9 มาตรฐานคุรุสภา ฟรี

Ü กู้ยืมเรียนได้เลย ในกรณีเคยยืมมาก่อนแล้ว

Ü กู้ยืมเรียนได้จาก  กองทุนฯ  ธกส.  ออมสิน

  • มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ปริ้นเตอร์บริการนักศึกษาฟรี
  • ผอ.ศูนย์ดูแลอย่างพี่น้องเพื่อเป้าหมายจบอย่างมีคุณภาพ
  • สนใจติดต่อด่วน  รับอีกเพียง 20 คนเท่านั้นครับ
  • โทร 087-9565445
  • klar_220@hotmail.com


 


 

 
Heading of Content
หนังสือรับรองหลักสูตร  มั่นใจและตรวจสอบได้ครับ
 
Heading of Content

ล่าสุดหนังสือรับรอง จาก กคศ.ให้สอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกสังคมได้

กระทรวงศึกษาฯ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
Heading of Content
หนังสือรับรองการสอบบรรจุครู  อีกทางเลือกอาชีพ  หลังจากเรียนจบครับ